A A A
A A A
ENG
Pomiń łącza nawigacjiHome > Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie użytkownikom strony internetowej https://ump.edu.pl, https://pums.ump.edu.pl, oraz użytkownikom systemu informatycznego WiSUS (dalej: „Użytkownicy”) informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe zbierane podczas odwiedzania powyższej strony internetowej, oraz logowania się i korzystania z systemu WiSUS.

Polityka Prywatności służy przekazaniu Użytkownikom informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (dalej” „Administrator).

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: abi.ump@ump.edu.pl lub listownie na adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

 

2. Cele  i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na powyższych wskazanych stronach internetowych, oraz w systemie WiSUS. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas zgoda udzielona przez Użytkownika przy wysyłaniu wiadomości. (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
 2. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na  wyżej wskazanych stronach internetowych, systemie WiSUS, oraz zbieraniu danych statystycznych. Cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 3. umożliwienia logowania się i korzystania z systemu informatycznego WiSUS w celu posługiwania się przez Użytkowników specjalistycznymi programami, oraz załatwiania określonych kategorii spraw przez system WiSUS. Cel ten stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Podczas odwiedzenia strony internetowej Administratora oraz logowania się i korzystania z systemu WiSUS dochodzi do przetwarzania następujących danych osobowych:

 1. imię, nazwisko, adres e-mail – formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej,
 2. adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne informacje pokrewne,
 3. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, karta pobytu, numer paszportu, numer książeczki wojskowej, zdjęcie Użytkowników (pracowników i studentów)  – w zakresie systemu WiSUS.

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi zrealizowanie czynności, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, jej brak uniemożliwi podjęcie przez Administratora działania, którego ta zgoda dotyczy.

Informujemy że wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe  Użytkowników będą przetwarzane:

 1.  do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody, w przypadku danych osobowych pozyskanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2.  wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika, w przypadku danych osobowych pozyskanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3.  do czasu żądania usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO

Dane logów systemowych ogólnodostępnych stron internetowych UMP przetwarzane są przez okres jednego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego polegającego na możliwości weryfikacji określonych zdarzeń, w tym ich korelacji w zdefiniowanym okresie czasu.

Dane osobowe systemu WISUS będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

 

5. Prawa Użytkownika w stosunku do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w ocenie Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Pliki Cookies

Co to są pliki cookies? (ciasteczka)

Strona internetowa Administratora używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Jakie informacje mogą być zawarte w plikach cookies ?

Zależy to przede wszystkim od charakteru witryny. Mogą to być dane:

 • na potrzeby statystyczne
 • na temat treści, które powinny być przedstawione Użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami
 • na potrzeby sklepu internetowego np. koszyk z zakupami
 • na potrzeby identyfikacji użytkownika tzw. ciastka sesyjne, które są usuwane po wygaśnięciu sesji

Kontrola i usuwanie plików cookies

Użytkownik ma prawo zablokować i usuwać pliki cookies. W celu wykonania tej operacji należy przejść do ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji "Pomoc", dostępnej w menu przeglądarki. Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych popularnych przeglądarek internetowych (wykaz alfabetyczny), gdzie zawarto informacje o plikach cookies:

Formularz kontaktowy

Przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu, dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i skargi.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów w bazie danych i wykorzystywane są do celów statystycznych.

Informacje końcowe

Korzystając ze strony internetowej oraz systemu WiSUS bez ingerowania w ustawienia przeglądarki  internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookies.

Zablokowanie bądź usunięcie plików cookies przez Uzytkownika może spowodować trudności w działaniu strony internetowej oraz systemu WiSUS.

 

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec  powyższego – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki w sposób wskazany powyżej.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zobacz też

Do poprawnego działania programu wymagana jest przeglądarka w wersji minimum: Chrome 61, Firefox 56, Microsoft Edge 40, Opera 48, Safari 5.1.7