Formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Kursu Przygotowującego do egzaminu praktycznego Olimpiady Biologicznej.

Dane osobowe:

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Potwierdź adres e-mail

Telefon kontaktowy

Adres korespondencyjny:

Ulica

Nr budynku

*Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Adres szkoły:

Nazwa szkoły

Ulica

Nr budynku

*Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Deklaracja udziału w etapach

Etap

Uwagi

W przypadku uczestników niepełnoletnich warunkiem przystąpienia do kursu jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego – pobierz zgodę.
Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać na adres promocja@ump.edu.pl

* - pole nieobowiązkowe

Akceptacja przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Administratora Danych Osobowych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w celach związanych z rekrutacją i uczestnictwem w kursie przygotowującym do olimpiady biologicznej.

Uniwersytet Medyczny  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa pani/Pana w kursie,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie .
  • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z za pomocą e-mail: abi.ump@ump.edu.pl
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu kursu lub do  momentu odwołania zgody przez osobę, która udzieliła zgody
  • przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Wysłanie formularza

Kliknij, aby przeładować obrazek

Kod captcha