Współpraca ze szpitalami i instytucjami

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, gdzie ważna jest bezpośrednia praca wymagająca kontaktów międzyludzkich, w tym w szczególności podmioty medyczne. W przypadku pracowników służby zdrowia kluczowe jest okresowe monitorowanie osób szczególnie narażonych na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni).
Badania pokazują, że u znacznej części populacji zakażenie przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Pozytywny wynik testu, zwłaszcza w klasie przeciwciał IgG, może skutkować ograniczeniem konieczności stosowania izolacji personelu.

Wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA możliwe jest pomiędzy 5 a 10 dniem od zakażenia. Przy braku wykonania testu PCR we wczesnej fazie infekcji, oznaczenie przeciwciał IgA jest kluczowe. Może się bowiem zdarzyć, że wynik badania PCR będzie ujemny z racji na brak materiału wirusowego bądź niski poziom wiremii.

Oznaczenia wykonujemy także w materiale przesłanym przez podmioty medyczne (pobierz instrukcję pobrania i transportu i pobierz skierowanie - zgodę na badanie).

Instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: dr Rafał Staszewski, Dyrektor Generalny, e-mail: dyrektor@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 59