Lokalizacja punktu pobrań

Punkt pobrań zlokalizowany jest w Zespole Poradni Specjalistycznych - Poradnia Medycyny Pracy, ul. Przybyszewskiego 39 w Poznaniu (budynek pomiędzy Domem Studenckim Eskulap a stacją benzynową).