O laboratorium

     Zakład Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od kilkudziesięciu lat prowadzi poza działalnością naukową i dydaktyczną także szeroką działalność usługową.  Zakład dysponuje unikalnym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania ilościowych i jakościowych testów immunochemicznych (ELISA), immunohistochemicznych,  immunofenotypowych, cytometrycznych, oceny klonalności metodami biologii molekularnej, w materiale biopsji i płynów ustrojowych dla oznaczeń różnych antygenów, przeciwciał, autoprzeciwciał, cytokin oraz ekspresji określonych genów. Pozwala to na zaawansowaną diagnostykę chorób układu odpornościowego, głównie chorób autoimmunizacyjnych, infekcyjnych, niedoborów odporności u dzieci i dorosłych, a także w szerokim zakresie chorób rozrostowych układu hematopoetycznego.

     Zespół składa się z pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników obsługi technicznej i administracyjnej, farmaceutów, lekarzy, biologów, biologów molekularnych, analityków medycznych i chemików, który posiada bardzo duże doświadczenie w wykonaniu i interpretacji wykonywanych oznaczeń, zdobyte w kraju i ośrodkach zagranicznych. W zespole znajdują się poza pracownikami z uprawnieniami diagnostów laboratoryjnych także lekarze ze specjalizacją immunologii klinicznej, hematologii, chorób wewnętrznych, patomorfologii i pediatrii, a także biolodzy i farmaceuci ze specjalizacją analityki medycznej. Współpracujemy także na co dzień w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych z szeregiem samodzielnych pracowników jednostek naszej medycznej Uczelni. 

     Ponadto wielu lat współpracujemy z widzącymi na świecie firmami immunodiagnostycznymi, starając się zapewnić jakość badań na możliwie najwyższym dostępnym poziomie.