Kontakt

Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa
Zakład Immunologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Nr wpisu do listy laboratoriów - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – 2566

Punkt Pobrań:
Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
Tel. 61 854 72 99 (w godz. 8.00-15.00)
e-mail: przeciwciala@ump.edu.pl