Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakład Immunologii
Laboratorium Przeciwciał
Koronowirusa (LePKa)

Dowiedz się więcej » Rejestracja »
Szybki kontakt »

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakład Immunologii
Laboratorium Przeciwciał Koronowirusa (LePKa)

Dowiedz się więcej » Rejestracja »
Szybki kontakt »

Laboratorium Przeciwciał Koronowirusa (LePKa)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wprowadził serologiczne badania identyfikujące przeciwciała IgA i IgG specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie przeciwciał jest bardzo ważne, identyfikuje pojawienie się odpowiedzi odpornościowej organizmu na obecność wirusa. Może to pomóc w identyfikacji przypadków przebytego niezdiagnozowanego, bezobjawowego, lub skąpoobjawowego COVID-19. Oznaczenie wykonuje się także u osób, które miały zdiagnozowany COVID-19 i zakończyły leczenie.

Wykrycie przeciwciał IgG, pozwala wskazać kto na zachorowanie jest, a przynajmniej powinien być odporny. Oznaczenie pozwala także stwierdzić, czy mieliśmy kontakt i nabyliśmy długotrwałej odporności związanej z przebytym COVID-19 (IgG). W wykonywanym przez nasze Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa teście IgG dotyczy ważnych przeciwciał neutralizujących, skierowanych przeciwko białku S wirusa. Szacuje się, że ok. 86% infekcji COVID-19 pozostaje niezdiagnozowanych – dlatego tak ważne jest określenie przeciwciał.

Wykrycie przeciwciał IgA pomaga w określeniu, czy pacjent jest w późnej fazie infekcji, bądź świeżo po przechorowaniu COVID-19. Przeciwciała w klasie IgA pojawiają się w surowicy krwi wcześniej niż IgG, już przed upływem 10 dni (dominującą klasa immunoglobulin w ludzkich wydzielinach śluzowo-surowicych, intensywnie produkowanych u pacjentów COVID-19).

Badanie przeciwciał nie identyfikuje wczesnej fazy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli zatem występują u pacjenta jakiekolwiek objawy choroby tj. gorączka, kaszel, utrata węchu lub smaku należy zgłosić się do wyznaczonego szpitala zakaźnego lub skontaktować z infolinią NFZ / Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wówczas wykonuje się badanie genetyczne PCR.

Badanie przeciwciał pozwala zatem stwierdzić, czy pacjent nabył odporności związaną z przebytą chorobą COVID-19 lub, czy pacjent jest w późnej w fazie choroby bądź jest świeżo po jej przechorowaniu.

Klauzula informacyjna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10 61-701 Poznań, Zakład Immunologii – Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa (LepKa) ul. Przybyszewskiego 39, Poznań  informuje, że zgodnie  z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) zwane RODO.:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zakład Immunologii – Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa (LepKa) ul. Przybyszewskiego 39, Poznań.   We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: abi.ump@ump.edu.pl

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji badań w zakresie COVID-19 na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Immunologii – Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa (LepKa) ul. Przybyszewskiego 39, Poznań   na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  oraz udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak Ministerstwo Zdrowia.

5.Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Immunologii – Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa (LepKa) ul. Przybyszewskiego 39, Poznań o danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została wyrażona.

6.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Rejestracja

Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Więcej informacji »

Jak przygotować się do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Więcej informacji »

Cennik badań

Badania wykonujemy dokładniejszą niż kasetkowa metodą ilościową (test ELISA).

Więcej informacji »

Jak interpretować wynik badań?

Przeciwciała są częścią układu odpornościowego (układ immunologiczny).

Więcej informacji »

Lokalizacja punktu pobrań

Punkt pobrań zlokalizowany jest w Zespole Poradni Specjalistycznych - Poradnia Medycyny Pracy...

Więcej informacji »

Współpraca ze szpitalami i instytucjami

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, gdzie ważna jest bezpośrednia praca...

Więcej informacji »

O laboratorium

Zakład Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od...

Więcej informacji »

Kontakt

Laboratorium Przeciwciał Koronawirusa...

Więcej informacji »