Uniwersytet Medyczny im. Kariola Marcinkowskiego w Poznaniu - VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
Pomiń łącza nawigacjiStrona główna

CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.

 

KOMUNIKAT I

Organizatorzy:

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański.

 

Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

1. Opieka nad osobą starszą w domu i instytucji.

2. Specyfika przebiegu procesu chorobowego i pielęgnacji u osób starszych.

3. Różne formy opieki nad osobami w okresie starości.

4. Propozycje wsparcia opiekuna.

5. Aktywizacja poznawcza i ruchowa osób starszych.

6. Miejsce osoby starszej w społeczeństwie.

7. Działalność opieki społecznej i formy udzielanego wsparcia.

8. Senior przewlekle chory.

 

Rejestracja on- line: http://uczelnia.ump.edu.pl/geriatria/rejestracja.aspx

 

Opłata rejestracyjna wynosi:

- opłata wczesna: 100 zł (opłata do 30.04.2019r)

- opłata późna : 150 zł (do 27.05.2019r)

- opłata studencka: 60 zł (do 27.05.2019r)

-  opłata dla seniorów: 80 zł (do 27.05.2019r)

 

Opłata obejmuje: udział w sesjach i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje podczas przerw.

Warunkiem aktywnego uczestnictwa (prezentacja ustna, e-poster) jest przesłanie do 30.04.2019r streszczenia wystąpienia.
Streszczenie (max. 250 słów, czcionka Time New Roman, wielkość 12), w języku polskim, należy przesłać do 30.04.2019 na adres: stanislawskajoanna@wp.pl

Do prezentacji ustnej zostaną wybrane najciekawsze zgłoszone tematy.

Opłatę należy przesłać na konto:  Bank Handlowy 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w tyt. płatności  należy podać: Konferencja KPZ: Człowiek w wieku podeszłym oraz swoje imię i nazwisko.

 

Regulamin dla wszystkich osób planujących prezentacje ustne (także dla osób przygotowujących rozdział do monografii). Streszczenia będą w materiałach konferencyjnych (jako luźny druk).

 

Regulamin przygotowania streszczenia:   CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.

 

  1. Streszczenie (max. 250 słów, czcionka Time New Roman, wielkość 12), w języku polskim, należy przesłać do 30.03.2019 na adres: stanislawskajoanna@wp.pl
  2. Streszczenia powinny mieć następujący układ:
  • Wstęp
  • Cel badań
  • Materiał i Metody
  • Wyniki
  • Wnioski
  • Słowa kluczowe
  1. Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane.

O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.