Uniwersytet Medyczny im. Kariola Marcinkowskiego w Poznaniu - VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 7 czerwca 2019 r.,

Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.

 
CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.

Faktura*:
Status:
Opłata rejestracyjna wynosi:

-  opłata wczesna: 100 zł (opłata do 30.04.2019r)

-  opłata późna : 150 zł (do 27.05.2019r)

-  opłata studencka: 60 zł (do 27.05.2019r)

-  opłata dla seniorów: 80 zł (do 27.05.2019r)

Opłatę należy przesłać na konto:  Bank Handlowy 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w tyt. płatności  należy podać: Konferencja KPZ: Człowiek w wieku podeszłym oraz swoje imię i nazwisko.
 

Adres organizatorów:

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

Sekretariat: mgr Agnieszka Walachowska,  tel. 61 854 65 76

e-mail: stanislawskajoanna@wp.pl dr n.  med. Joanna Stanisławska, tel. 600 702 150

Opłatę należy przesłać na konto:  Bank Handlowy 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w tyt. płatności  należy podać: Konferencja KPZ: Człowiek w wieku podeszłym oraz swoje imię i nazwisko.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.